TPjo.lv

Pa nopietno – budžets, nauda, pensijas, investīcijas un pārējais.

January 19, 2016
by Redaktors
0 comments

Kas ir finanšu plānošana

Finanšu plānošanas galvenais instruments ir budžeta plāna sastādīšana. Par pamatu ņemot plānotās aktivitātes, veic katras aktivitātes izmaksu aprēķinu un ienākumus plānošanu. Cik lielus izdevumus prasa bizness, kādi būs ienākumi, tātad atdeve no tā, sauc par naudas plūsmu. Uzņēmējdarbībai jābūt mērķim, … Continue reading

January 12, 2016
by Redaktors
0 comments

Kas ir pensija

Pensija ir materiāls nodrošinājums gadījumā, kad personai zudušas darbaspējas vecuma vai invaliditātes dēļ. Pensijas lielums atkarīgs no konkrētās personas iemaksām sociālajā budžetā dzīves laikā vai atsevišķos gadījumos to piešķir valsts. Jau kopš seniem laikiem zināma finansiāla atbalsta sniegšana personām, kas … Continue reading

January 8, 2016
by Redaktors
0 comments

Ienākumi

Ienākumi ir darba algas vai pensijas vai citi regulāri vai neregulāri maksājumi par darbu vai nostrādāto darba stāžu, procenti no ieguldījumiem fondos un krājkontos, cita veida ieņēmumi, piemēram, preču vai pakalpojumu veidā, kurus tāpat iespējams novērtēt naudā. Papildus darba algai … Continue reading