TPjo.lv

Pa nopietno – budžets, nauda, pensijas, investīcijas un pārējais.

Ikdienas izdevumi

| 0 comments

Cilvēku vajadzības ir visdažādākās. Tāpat dažādība valda impulsīvās iegribās un vēlmēs. No šiem faktoriem, kā arī piedāvājumā esošajām precēm un pakalpojumiem, ir atkarīgs ikdienas izdevumu saraksts.

Šobrīd, pasaulē valdot patērētājam, pieejams ir itin viss, ko sirds var kārot. Mārketings veidots tā, lai, pat cilvēkiem neapzinoties savas vajadzības, tās tiktu mākslīgi radītas ar reklāmas palīdzību. Ikdienas izdevumu vidū dominē pārtikas un transporta izdevumi. Strādājošajam nepieciešams nokļūt darbavietā, bet, lai sekmīgi darbotos, jāpaēd. Autobusa, tramvaja vai trolejbusa izmantošana, auto lietošana un pusdienas sabiedriskās ēdināšanas iestādē ir izdevumu galvgalī. Ikdienas izdevumiem pierēķināma ikdienas rīta avīzes, cigarešu iegāde. Šie izdevumi aprēķināmi atkarībā no tā, vai jāiegādājas biļete sabiedriskajā transportā vai degviela. Maltīti darbdienas vidū varam ieturēt bistro, kafejnīcā vai restorānā, varam ņemt pusdienu trauciņu no mājām. Enerģiju un laiku patērē it viss, kam mēs pievēršamies. Ja esam sabiedriska rakstura, ēdīsim pusdienas kopā ar kolēģiem. Tā paiet laiks, veicot pastaigu līdz pusdienošanas vietai, izdodam naudu atkarībā no kolēģu un sevis pieņemtajiem lēmumiem, kur pusdienot. Vienpatis vai vienkārši cilvēks, kam ir mērķis ietaupīt kaut kā vārdā, pusdienos atsevišķi, ietaupot arī laiku un enerģiju darbības saskaņošanai ar pārējiem. Kā redzams, ikdienas izdevumi neaprobežojas ar naudu un finansēm vien. Ieguldītais laiks un spēks šo izdevumu veikšanai ir nozīmīga lēmumu pieņemšanas sastāvdaļa.

Vai zinām, ko vēlamies?

Vieni grib piešķirt ēšanai lielu nozīmi veselības un dzīvības uzturēšanā, bet jāņem vērā, ka gars valda pār gribu, griba valda pār ķermeni. Citi grib un spēj uzturēt savu ķermeni ar maizi un ūdeni vien. Vieni, lai aizkļūtu uz attālo darbavietu, izmanto transportu. Citi šī paša iemesla dēļ izvēlas celties agrāk un vienlaikus izvingrināt miesu garā pastaigā vai braucienā ar velosipēdu. Izdevumi kā pirmajā gadījumā ar maizes un ūdens ēdāju, tā otrajā – ar fiziski aktīvo personu – ir minimāli. Bet, protams, katram ir savi kritēriji un sadzīves standarti, kuriem pakļaujas dzīvesveids.

Vai var izvairīties no ikdienas izdevumiem?

No ikdienas izdevumiem nevar izvairīties, taču tos iespējams sakomplektēt tā, lai nebūtu jāiepērkas katru dienu. Avīzi iespējams pasūtīt ar atlaidi vienam mēnesim vai veselam gadam, cigaretes iegādāties vairumā. Naudas ietaupīšanas nolūkos noder pārskatīt ikdienas izdevumu sarakstu, lai arī tas sastāvētu tikai no diviem pirkumiem – maltītes un transporta izdevumiem. Piemēram, iegādāties mēneša biļeti vai pielejot pilnu bāku degvielas. Maltītes var ieturēt vienā konkrētā ēdināšanas iestādē, izmantojot pastāvīgo klientu atlaides, krājot bonusus par ieturētajām pusdienām, varbūt atverot kontu ēdināšanas uzņēmumā saviem darbiniekiem. Pastāv dažādas iespējas – norēķini ar karti vai skaidrā naudā, avansa iemaksa un pēcapmaksa. Darba devējs, rūpējoties par laika efektīvu izmantošanu, var organizēt pusdienu piegādi darbavietā vai kafejnīcas izveidi uzņēmuma darbiniekiem.

Leave a Reply

Required fields are marked *.