TPjo.lv

Pa nopietno – budžets, nauda, pensijas, investīcijas un pārējais.

Investīcija

| 0 comments

Investīcija jeb investēšana ir naudas vai citu aktīvu ieguldīšana kādā sfērā ar mērķi laika gaitā gūt no tā peļņu vai kādu citu labumu. Cilvēki iegulda izglītībā, biznesā, sportā, mākslā. Vienkārši runājot, investīcija ir viss, kas brīvo līdzekļu veidā tiek ieguldīts kādā pasākumā. Visbiežāk ar investīciju saprot ieguldījumus biznesā – savā vai cita uzņēmumā. Zinot to, ka materiālas lietas viegli var zust, varam uzkrāt zināšanas. Visa veida garīgās vērtības pastāv cilvēces kopējā apziņā, tikai jāprot tās atšifrēt un noglabāt savā neredzamajā krājkontā – prātā un sirdī. Jūs varat izvēlēties ieguldīt sava bērna izglītībā, pastāvīgi (un vairāk, kā pieprasa skola) piešķirot mācību procesam investīciju mērķa lomu. Piemēram, var ieguldīt esošajos procesos – mācību līdzekļos, kā arī nākotnes izglītībā – uzkrāt naudu augstskolas gaitām vai studijām ārzemēs. Tāpat, nopērkot sporta inventāru, mēs varam sacīt, ka investējam savā fiziskajā attīstībā. Pērkot gleznas, mūzikas ierakstus, apmeklējot teātra izrādes un koncertus, mēs investējam savā garīgajā pasaulē. Var, investējot, rēķināties ar priekšmeta cenas pieaugumu, laikam ejot, piemēram, mākslas priekšmetu vērtības paaugstināšanos. Bet līdzīgi varam domāt arī par tās sfēras vērtības pieaugumu, kurā pastāvīgi investējam, piemēram, izvēloties izglītojošus kursus savā profesionālajā interešu laukā. Visādā ziņā, investēšana ir saistīta ar materiālu vai nemateriālu vērtību uzkrāšanu, piemērota tiem, kam piemīt uz uzkrājumiem orientēta apziņa.

Laba investīcija ir ieguldījums mājokļa uzlabošanā, jo dzīves telpas ērtības būs ne vien īpašnieka, bet arī tā viesu ieguvums. Tāpat var ieguldīt veselībā, piemēram, regulāri sportojot, vienkārši dzīvojot veselīgu dzīvesveidu – labi izguļoties, labi ēdot, saņemot pietiekami daudz svaiga gaisa, uzkrāsies gan fiziskais, gan garīgais potenciāls. Investīcija uz mūžu ir draudzības, mīlestības kopšana. Vēlme satikt cilvēkus, ar kuriem veidojas dažāda rakstura saskaņa, kas pašu spēkiem radīta, apmeklējot kopīgus pasākumus, klausoties vienu un to pašu mūziku, izveidojot tikšanās rituālus, palīdz brīžos, kad jūtamies vientuļi un nesaprasti.

Tiem, kam tuvākas materiālās vērtības uzkrāšana, ekonomikas terminos runājot, iespējams veikt ekonomisko un finanšu investīciju. Ekonomiskā investīcija ir kapitālu preču radīšana – ieguldījums uzņēmuma vai valsts kapitālā ar uzņēmumiem, ražošanas iekārtām, infrastruktūras elementiem. Piemēram, valsts ekonomikā dzelzceļa būve, ceļu attīstīšana, siltumtrašu izveide ir ekonomiskā investīcija, kam var nebūt tūlītēja atdeve.

Finanšu investīcija ir ieguldījums finanšu vai kapitāla tirgū ar vērtspapīru vai citu aktīvu palīdzību, kas ir likvīdi (neapgrūtinātie naudas līdzekļi un ieguldījumi finanšu instrumentos, ja tiem ir pastāvīgs, neierobežots tirgus, tāds, kurā minētos aktīvus var pārdot īsā laikā bez ievērojamiem zaudējumiem vai izmantot par nodrošinājumu kredītu saņemšanai).

Var izvēlēties iegādāties kāda uzņēmuma, valsts, pašvaldības vai Latvijas Bankas izlaistos vērtspapīrus (Latvijā – akcijas, obligācijas, vekseļus, valsts parādzīmes, privatizācijas sertifikātus), kas ir emitēti, lai piesaistītu ārējos finanšu līdzekļus. Vērtspapīri ir emitēti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju, to pirkšana un pārdošana notiek fondu biržā. Nopirktie vērtspapīri tiek iegrāmatoti Centrālajā depozitārijā, kurā tiek atvērti vērtspapīru konti. Vērtspapīri pieder personai, kam pieder konts. Vērtspapīri eksistē dematerializētā formā – tie iegrāmatojumu veidā pastāv banku vai brokeru sabiedrību vērtspapīru kontos.

Veicot iemaksas pensiju fondos, krājkontos vai ieguldījumu fondos, peļņa ir atkarīga no procentu likmēm. Ieguldot naudu zeltā, iespējams pelnīt uz tā rēķina, ka zelta vērtība ar gadiem pieaug. Peļņa ir atslēgas vārds investīcijai, lai kāda veida tā būtu. Ieguvums, fiziski taustāms, garīgs vai emocionāls, mērāms naudā, zināšanās vai idejās.

Leave a Reply

Required fields are marked *.