TPjo.lv

Pa nopietno – budžets, nauda, pensijas, investīcijas un pārējais.

Kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa

| 0 comments

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksa ir daļēji atgūts samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ja persona ir IIN maksātājs un tai ir bijuši izdevumi par izglītības iegūšanu vai jebkuriem medicīnas – arī privātpraksēs veiktiem – pakalpojumiem, par dzīvības apdrošināšanu vai privātā pensiju fonda uzturēšanu, par veselības apdrošināšanas polisi – gan privāti iegādātu, gan, ja darbavieta apmaksājusi polises daļu, par vismaz 60 mēnešus tās rīcībā esošām ieguldījumu fondu apliecībām, kā arī ziedojot valstī reģistrētām sabiedriskajā labuma organizācijām. Iesniedzot deklarāciju par attaisnotajiem izdevumiem sev vai personas apgādībā esošai personai, iespējams atgūt daļu no samaksātā IIN par iepriekšējiem 3 gadiem, bet, iesniedzot deklarāciju līdz 15. aprīlim, par vēl vienu gadu iepriekš (pirms minētajiem trim gadiem) esošiem izdevumiem.

Visvienkāršāk deklarācijas aizpildīšanu veikt EDS (elektroniskā deklarēšanās sistēma) internetā, kurā automātiski tiek uzrādīti personas ienākumi, par kuriem ir maksāti nodokļi, iemaksas pensiju fondos (informācija no bankām) un apdrošināšanas iemaksas (informācija no apdrošināšanas sabiedrībām), kā arī attaisnotie izdevumi, kas pārnesti no iepriekšējiem gadiem.

Ņemot vērā samērā nelielo summu, daudzi šo iespēju neizmanto, taču, ja izlemts IIN atmaksu novirzīt, piemēram, krājkontā, par mazo summu uzskatītais naudas daudzums pakāpeniski uzkrājas, ar laiku veidojot minimālu, taču sākotnējam atspērienam pietiekošu kapitālu, lai, piemēram, startētu investīciju tirgū un izveidotu vai paplašinātu savu investīciju portfeli.

Leave a Reply

Required fields are marked *.