TPjo.lv

Pa nopietno – budžets, nauda, pensijas, investīcijas un pārējais.

Kas ir pensija

| 0 comments

Pensija ir materiāls nodrošinājums gadījumā, kad personai zudušas darbaspējas vecuma vai invaliditātes dēļ. Pensijas lielums atkarīgs no konkrētās personas iemaksām sociālajā budžetā dzīves laikā vai atsevišķos gadījumos to piešķir valsts.

Jau kopš seniem laikiem zināma finansiāla atbalsta sniegšana personām, kas pašas nespēj par sevi parūpēties. Tomēr šī pabalstu sistēma nebija sistemātiska un neattiecās uz visiem. Piemēram, Eiropā 17.-18.gadsimtā pensijas tika izmaksātas tikai bruņotajos spēkos dienējošiem, kuri nespēja vairs cīnīties. Līdzīga sistēma mūsdienu sistēmai, kur līdzekļi tiek uzkrāti, sāka veidoties Rietumeiropā viduslaikos, kad tirgoņu biedrības un amatnieku cunftes uzkrāja līdzekļus, kas kalpoja kā palīdzība slimības vai vecuma nespējas gadījumos, bet tikai biedriem. Vairumā gadījumā vēl joprojām tos, kuri vairs nespēj strādāt, nācās uzturēt ģimenēm, tomēr sociālās palīdzības idejas turpināja attīstīties. No 19.gadsimta beigām lielā daļā Eiropas jau tika izmaksātas regulāras pensijas valsts ierēdņiem, bet vēlāk arī privātajā sektorā strādājošiem.

Šobrīd  Latvijā valsts sociālās iemaksas ir 35.09% no bruto algas, no kurām 20% aiziet pensijas kapitālā. 2014. gadā ieviesa likumu par pensionēšanās vecuma paaugstināšanu. Ik gadu tas tiks paaugstināts par 3 mēnešiem, līdz 2025.gadā tiks sasniegts pensionēšanās vecums no 65 gadiem. Tāpat likumdošanā ir noteikti gadījumi, kad persona var saņemt pensiju pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas.

Latvijā darbojas trīs pensiju līmeņi

  • 1.līmenis – valsts obligātā nefondēto pensiju shēma. Šajā līmenī iemaksas veic visi sociālā nodokļa maksātāji. Ar šīm iemaksām tiek nodrošinātas pensijas esošajiem pensionāriem, tie nav ilgtermiņa ieguldījumi. Šobrīd minimālais darba stāžs, lai saņemtu valsts vecuma pensiju ir 15 gadi, bet sākot ar 2025.gadu tas būs 20 gadi.
  • 2.līmenis – valsts fondēto pensiju shēma. Sociālās iemaksas ar izvēlētā līdzekļu pārvaldītāju palīdzību tiek ieguldītas finanšu tirgū un tiek uzkrātas maksātājam. Latvijā visi tie, kas dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija ir automātiski iesaistīti pensiju 2.līmenī, pārējie var pieteikties uzrakstot iesniegumu. Tas nepieciešams, jo Latvijas demogrāfiskā situācija nepārtraukti pasliktinās un ar iemaksām 1.līmenī vairs nebūtu iespējams nodrošināt visus pensijas vecumu sasniegušos. Izvēloties 2.līmeni kopējais iemaksu apjoms gan nemainās, tikai daļa no iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgū ar mērķi gūt peļņu. Uz doto brīdi veicot 20% iemaksu pensiju kapitālam 14% aiziet pensiju 1.līmenim un 6% pensiju 2.līmenim
  • 3.līmenis – privātā brīvprātīgā pensiju shēma. Tā ir katra indivīda izvēlē veikt iemaksas 3.līmenī un uzkrāt papildus līdzekļus vecumdienām. Iemaksas 3.līmenī iepriekš vienojoties var veikt arī darba devējs. Šīs iemaksas valsts attiecina uz attaisnotajiem izdevumiem, kam pienākas nodokļu atlaides. Iesniedzot VSAA atskaiti par maksājumiem, saņemsiet pārmaksāto nodokļu atmaksu, tiesa, ja pensiju 3.līmenī iemaksas ir veicis kāds cits, nodokļu atmaksu nesaņemsiet.

Lai nodrošinātu labāku dzīves kvalitāti vecumdienās jāveic iemaksas pensiju 2.līmenī vai vēl labāk 3.līmenī. Tādējādi nauda tiks apgrozīta, ieguldīta vērtspapīros un iespējams pensijas kapitāls tiks ievērojami vairots. Latvijā pārvaldīt pensijas šajos līmeņos piedāvā Latvijas lielākās bankas un pāris privāti pensiju pārvaldītāji. Katrs pats pēc saviem ieskatiem var izvēlēties savas pensijas pārvaldītāju un vajadzības gadījumā to mainīt. Līdzekļi tiks ieguldīti atkarībā no izvēlētās ieguldījumu politikas. Var izvēlēties konservatīvu, aktīvāku vai sabalansētu ieguldījumu politiku. Katrai no tām ir savi plusi un mīnusi un lai saprastu, kuru ieguldījumu politiku izvēlēties jākonsultējās ar līdzekļu pārvaldītāju un jāizvērtē savas vajadzības. Ieguldījumu politiku iespējams mainīt.

Leave a Reply

Required fields are marked *.