TPjo.lv

Pa nopietno – budžets, nauda, pensijas, investīcijas un pārējais.

Kas ir pensijas fondi

| 0 comments

Latvijā darbojas trīs pensiju līmeņi. 3.līmenis ir katra brīva izvēle veikt papildus iemaksas obligātajām un uzkrāt līdzekļus lielākai pensijai. Privātā brīvprātīgā pensiju sistēma tika ieviesta no 1998.gada. Šīs papildus iemaksas tiek veiktas pensiju fondos. Tās var veikt individuāli vai arī darba devējs. Pēc tam attiecīgie fondu pārvaldītāji ieguldīs šo naudu vērtspapīros. Atkarībā no tā cik veiksmīgi tiek ieguldīta nauda, iespējams vairot kapitālu. Latvijā privātos pensiju fondus ir atļauts veidot  Latvijas komercbankām, apdrošināšanas sabiedrībām un juridiskām personām.

Ir divu veidu privātie pensijas fondi:

  • Slēgtie. Par dalībnieku var kļūt uzņēmumu vai organizāciju dibinātāji, kuri uzkrāj pensiju darbiniekiem.
  • Atklātie. Par dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona, kas veic iemaksas pati vai to dara darba devējs.

Lai kļūtu par privātā pensijas fonda dalībnieku jānoslēdz individuālās dalības līgums. Izvēloties savu pensijas fonda pārvaldītāju nākamais solis ir izvēlēties pensijas plānu. Ikviens pensijas fondu apsaimniekotājs piedāvā atšķirīgus un katra vajadzībām piemērotu plānu. Lielākā atšķirība ir riska pakāpē. Attiecīgi cik procenti no jūsu iemaksām tiks ieguldīti drošos darījumos un cik riskantākos, bet ar iespēju gūt lielāku peļņu. Ar likumu gan ir noteiktas visas procentuālās proporcijas, lai sadalītu riskus. Tomēr neviens plāns negarantē konkrētu peļņu, viss atkarīgs no cenu svārstībām finanšu tirgos. Pensijas plānu var mainīt. Tuvojoties pensijas vecumam, ieteicams pamainīt pensiju plānu uz mazāk riskantu. Fondu darbību un tajā esošo līdzekļu izmantošanu uzrauga starptautiskie auditori un Finanšu un Kapitāla tirgus komisija. Pensiju fondu dalībnieki paši var izvēlēties iemaksu lielumu un to biežumu. Maksājumus var pārtraukt, fonda pārvaldītājus jāinformē tikai tajā gadījumā, ja ir noslēgts līgums par regulāriem maksājumiem. Persona var būt arī vairāku pensijas fondu dalībniece un mainīt to pārvaldītājus.

Ikviens pensijas fonda dalībnieks var uzzināt informāciju par investīcijām un konta stāvoklī jebkurā brīdī šo informāciju pieprasot. Tāpat parasti pensijas fondi saviem klientiem izsūta ikgadējās atskaites, kurās redzamas visas iemaksas un izmaksas kā arī uzkrājumi. Daudzu pensiju fondu pārvaldītāju darbībām var sekot līdzi internetā, piemēram, ja jūsu pensijas fondu apsaimnieko banka, parasti pensijas kapitālu var aplūkot internetbankā. Nevienai personai nedrīkst tikt liegta piekļuve informācijai par fonda darbību.

Veicot iemaksas privātajā pensiju fondā jeb 3.līmenī iemaksu veicējiem pienākas atlaides:

  • Darba devējs. Iemaksas veicot darba devējam viņam pienākas sociālā, iedzīvotāju un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides. Ja iemaksas pensijas fondā nepārsniedz 10% no bruto algas, tad tās netiek apliktas ne ar uzņēmuma ienākuma, ne sociālo nodokli.
  • Privātpersona. Iesniedzot VID ikgadējo ienākumu deklarāciju, kurā atspoguļotas iemaksas privātajā pensiju fondā var atgūt 23% iedzīvotāja ienākuma nodokli no maksājumiem. Arī šeit iemaksu apjoms nedrīkst pārsniegt 10% no bruto ienākumiem gadā.

Sasniedzot 55 gadu vecumu drīkst izņemt visu iekrāto pensijas kapitālu. Bet, ja tas nav nepieciešams, to var tālāk uzkrāt un turpināt ierasto fonda darbību līdz mirklim, kad papildpensija būs nepieciešama. Gadījumos, ko nosaka likums, pensiju iespējams saņemt ātrāk, piemēram, invaliditātes gadījumā vai profesiju pārstāvji, kuri pensionējas ātrāk. Uzkrātā pensija tiek mantota. Personas nāves gadījumā, viņa mantinieki pensiju var izņemt uzreiz. Pie pensijas izmaksas tiek piemērots 10% nodoklis gūtajai peļņai. Uzkrātās pensijas apjoms būs atkarīgs no veikto iemaksu lieluma un regularitātes un no peļņas, kas gūta finanšu darījumos.

Leave a Reply

Required fields are marked *.