TPjo.lv

Pa nopietno – budžets, nauda, pensijas, investīcijas un pārējais.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija (LNKA)

| 1 Comment

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija (LNKA) ir mainījusi nosaukumu uz Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija!

Sabiedriska un neatkarīga organizācija, kas apvieno desmit nebanku kredītdevējus Latvijā. Misija – veidot uzticamu, uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko pozitīvi novērtētu gan finanšu tirgu uzraugošās institūcijas, gan patērētāji, kuri izmanto nebanku finanšu risinājumus.

Asociācijas darbības mērķu vidū ir saskaņot un pārstāvēt savu biedru intereses nebanku kreditēšanas tirgū sadarbībā ar uzraudzības iestādēm un likumdevēju, veicināt labai praksei atbilstošu standartu ieviešanu, kas palīdzētu nodrošināt kvalitatīvu, patērētāju tiesībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu nebanku finanšu tirgū, un izglītot sabiedrību, veicinot atbildīgu aizņemšanos.

LNKA izstrādājusi un vienojusies ievērot Labās prakses standartu, kas nodrošina klientu aizsardzību, nosaka aizdevumu piešķiršanas un atmaksas, parādu piedziņas un sūdzību izskatīšanas kārtību, tajā ietverti asociācijas biedru pienākumi un norādes reklāmas un mārketinga pasākumiem.

Asociācijas izvirzītie uzdevumi ir – aktīvi piedalīties nozares plānošanā, palīdzot veidot un izstrādājot dokumentus un normatīvos aktus, sadarboties ar nozari uzraugošajām un attiecīgajām valsts iestādēm, organizēt pasākumus pret negodīgu komercpraksi, organizēt tirgus izpēti un izstrādāt labas prakses vadlīnijas, celt nebanku kreditēšanas prestižu, pārstāvēt asociācijas biedrus attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām, sniegt konsultācijas tās biedriem.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un uzdevumus, asociācija organizē pasākumus – apmācības un informatīvas kampaņas, lai iepazīstinātu sabiedrību ar kreditēšanas nozari un palīdzētu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar aizdevuma atmaksu vai tamlīdzīgiem gadījumiem. Sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru izveidoti videomateriāli un bukleti latviešu un krievu valodā, kas iepazīstina patērētāju ar atbildīgas aizņemšanās principiem un sniedz palīdzību finanšu grūtībās nonākušiem. Asociācija lūdz atcerēties, ka atbildīgas aizņemšanās pamatprincipi palīdz saglabāt labu kredītvēsturi.

Asociācija pārstāv šādus zīmolus: SMScredit.lv, Vivus.lv, OC Finance, Lombards24.lv jeb banknote.lv, Ātrais.lv, Kredīts 7, Kredīts 365, Greencredit.lv, creditON, E-Finance.lv, Iespēju kredīts, Finanza, SohoCredit, MiniCredit un Ondo.lv.

Atmaksas problēmu gadījumā LNKA piedāvā pakāpenisku parādu atmaksu, ja parādnieks ir saistījies vismaz ar diviem asociācijas biedriem. Vispirms ar VSAA izziņu un bankas konta izrakstu par ienākumiem pēdējo sešu mēnešu laikā jāpierāda, ka parādniekam nav brīvu līdzekļu parādu nomaksai (tomēr ir jāspēj samaksāt ikmēneša maksājums vismaz 5% apmērā no kopējās parāda summas). Saskaņojot ar visiem kreditoriem, tiek izstrādāts atmaksas grafiks, kas jāizpilda noteiktā laika posmā. Gadījumos, kad tiesu izpildītāji nosūtījuši debitoram uzaicinājumus pildīt saistības labprātīgi, kreditors lūgs apturēt piedziņas procesu. Ja piedziņa ar tiesas lēmumu ir jau iestājusies, asociācija izvērtēs, cik pamatoti ir ļaut parādniekam atmaksāt parādu pakāpeniski. Soda sankcijas par nenomaksātiem rēķiniem tiks apturētas jau dažu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, bet jārēķinās ar to, ka saistību nepildīšanas gadījumā tās var tikt atjaunotas, kā arī atkārtota dokumentu izskatīšana vairs nebūs iespējama. Labvēlīga parādu atmaksas lēmuma gadījumā parādnieks tiek iekļauts personu sarakstā, kam parādu atmaksas laikā tiek liegta kredītu piešķiršana. Pēc pilnīgas parādu nomaksas personas vārds no saraksta tiek dzēsts.

Taču cilvēks, kam ir radušās finanšu problēmas un kurš apzinās savu pārspīlēto tieksmi aizņemties, var arī pats lūgt sevi iekļaut kredīta izsniegšanai neatļauto personu sarakstā, tādējādi pasargājot sevi no turpmākas neapdomīgas rīcības. Personai un LNKA vienošanās paredz šāda lūguma darbību 1, 2 vai 3 gadu garumā. Iesniegumu veidlapā ir jāatzīmē tie kredītdevēji, no kuru pakalpojumiem persona atsakās, un termiņš, uz kādu persona lēmusi atteikties no šiem pakalpojumiem. Abos gadījumos ir jāvēršas LNKA ar iesniegumu, kuru var aizpildīt elektroniski vai LNKA birojā.

Vairāk informācijas iegūstamas: www.nebankukrediti.lv vai www.dabbler.lv.

One Comment

  1. Jauniem klientiem īpaši pievilcīgi nosacījumi – 100% atlaide komisijas maksa ( 0% pirmā iemaksa, 0% pārmaksa), atmaksājot laikus.

Leave a Reply

Required fields are marked *.